1. Varme- og ventilasjonsarbeid       

2. Murerarbeid                                        

3. Gulvlegger- og maler arbeid           

4. PE produkter                                       

5. Rørlegger- og sanitærarbeid          

6. Elektrikerarbeid                                 

7. Elektrikerarbeid gatelys/vei           

8. Byggmesterarbeid                             

9. Trelast- og bygningsvarer                

10. Maskinentreprenør og pers         

11 Stål- og sveisearbeid, verkstedarbeid

12. Spyle/suge bil og Tinearbeid VA

Det er mulig å gi inn tilbud på ett eller flere fag, og hvert fag blir evaluert for seg. Det inngås kontrakt med inntil to leverandør per fagområde.

Anbudsfrist er satt til 6. mars 2020 og innsending av dokumenter og kommunikasjon skal skje via www.mercell.com.