Balsfjord kommunestyre behandler formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2.12.2020.

Oversikt over foreslåtte økninger av gebyrer og betalingssatser fremgår av forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

Dokumentene kan du se her:

Øko_plan_2021-2024_Rådmannens forslag_3.nov20.pdf

Betalingsregulativ 2021.pdf

særutskrift fsak 177_20 inkl vedlegg mht pkt 14.pdf

tiltaksrapport (beskrivelser av driftstiltakene)_031120.pdf