foto: Camilla Solheim

”Rask saksbehandling fra kommunen og god geografisk plassering i forhold til kunder fører til at stadig flere selskaper etablerer seg i Balsfjord.”
Dette står skrevet i siste nr av Markant. Markant er et magasin for næringslivet i Tromsregionen, og har en sak vedr etableringer i Balsfjord som en artikkel i oktobernummeret.