1. november får ca. 200 000 innbyggere i 30 kommuner i området rundt UNN (Harstad, Narvik og Tromsø) sin kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i akutte situasjoner.

Innholdet i kjernejournal - skjermen.pngKjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den viser helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du trenger akutt hjelp, og får behandling et sted du ikke har vært før. Kjernejournal er et supplement til pasientjournaler hos fastlege, legevakt og sykehus.

- I dag er det mange som tror at helsepersonell kan se opplysninger på tvers av behandlingssteder, men det kan de ikke. Faller du om på gaten og blir kjørt på legevakten, så har de ikke automatisk tilgang til opplysninger om deg, men må finne dette manuelt. Det kan ta tid. Her vil kjernejournal kunne være til stor hjelp, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet.

Først ut i nord

Første sykehus som skal ta dette i bruk i Nord-Norge, er Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). 1. november blir det automatisk opprettet en kjernejournal for alle med folkeregistrert adresse i kommunene som sogner til UNN Harstad, Narvik og Tromsø.

Hva står det i kjernejournalen?

Kjernejournal viser opplysninger om deg som allerede finnes i offentlige registre: Hvem som er din fastlege, hvilke legemidler du har hentet på resept, samt oppdatert kontaktinformasjon og navn på nærmeste familie. Hvis du har vært til behandling på sykehus etter 2008, står det også tidspunkt for besøket og hvilken avdeling du har vært på. Det vil ikke stå noe om diagnoser eller notater legen har skrevet i forbindelse med behandlingen.

Du kan selv registrere kontaktpersoner, sykdommer og om du har utfordringer med syn, hørsel eller språk.

Har du alvorlige allergier eller en sjelden lidelse som det er viktig for helsepersonell å kjenne til, kan du be legen din registrere dette i din kjernejournal neste gang du har time.

Hvor finner du din kjernejournal?

Du kan logge deg inn med elektronisk ID (BankID, Buypass eller Commfides) og se din kjernejournal via helsenorge.no.

Reservasjon

Ønsker du ikke å ha en kjernejournal, kan du når som helst reservere deg. Det gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no/kjernejournal og gå til innstillingene for din kjernejournal.

UNN-pasientene får to nye tjenester på helsenorge.no

Helsenorge.no er det nasjonale nettstedet hvor mange pasienttjenester samles. I desember vil UNN-pasienter få enda en ny tjeneste: Pasientjournal. Her kan du lese din originale pasientjournal som du har ved sykehus i Helse Nord. Innsyn i egen sykehusjournal gis til alle pasienter over 16 år i Helse Nord.

Hva er forskjellen?

Kjernejournal og pasientjournal er to ulike tjenester på helsenorge.no, og du finner begge etter at du har logget deg inn på «Min helse». Kjernejournalen er viktige opplysninger om deg – tilgjengelig ved behov for helsepersonell i hele landet. Pasientjournalen er din sykehusjournal i Helse Nord – tilgjengelig for deg.

Mer informasjon?