Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om Corona i Balsfjord:

På grunn av lave smittetall regionalt  vil smittetallene nå oppdateres ukentlig. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på hjemmeside og facebook. 
Vi har arkivert en del av informasjonen på denne siden.  Dersom du savner noe av det som har vært informert om tidligere er det bare å ta kontakt. 

Husk: 

Vask hender ofte og lenge med såpe (20-30 sek)  Har du ikke tilgang på såpe/vann, bruk antibac.

Ikke hils med håndtrykk eller gi klem

Følg myndighetenes råd med hensyn til hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger samt avstand til hverandre.

 

Les mer

Akrabalar için destek

Ruh sağlığı bozuk veya uyuşturucu sorunu olan bir hastanın yakını mısınız? Engelli bir çocuğun ailesi misiniz? Bakım görevleri olan bir akrabasınız ve yükünüzün hafifletilmesine mi ihtiyacınız var?

Sağlık personeli akrabalara özel bir hizmet sunmakla yükümlüdür.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Sağlık personelinin sır saklama yükümlülüğü vardır, ancak örneğin aşağıdaki bilgileri alma hakkınız vardır:

  • sağlık hizmeti için iletişim bilgileri
  • rutinler, çalışanlar ve teklifler 
  • yardımcı malzemeler, sağlık teknolojileri vs. bulma olanakları
  • yasalar, prosedürler ve haklar 
  • akrabalar, çocuklar ve yetişkinler için programlar
  • kullanıcı ve akraba örgütleri hakkında bilgi

  16 yaşın üzerindeki hastalar, akrabalarına sağlık durumlarının bildirilmesine rıza göstermelidir. Aynı durum hasta kayıtlarının incelenmesi için de geçerlidir. Hastanın izin vermesi durumunda en yakın akrabası olarak hastanın sağlık durumu, tanı ve tedavi olasılıkları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

  Hasta yalnızca belirli bilgilerin verilmesini belirleyebilir. Bazı durumlarda gerçek durum, hastanın önceden izin vermediği halde yakınlarının bilgi sahibi olması gerektiğini gösterebilir.

  Kendi çıkarlarını koruyamayan hastaların tedavisinde, yakın akrabalar bilgilendirilme hakkına sahiptir.

  Bakıcılara pratik destek, alarm ve yer saptama donanımı gibi yükü hafifletebilecek belediye hizmetleri verilebilir. 

  Yük hafifletme hizmetleri ücretsizdir. Belediye rahatlatma bir katkı payı talep edemez. Bu pratik yardım, günlük bakım teklifleri veya kurumda kısa süreli konaklamalar için de geçerlidir; yani aksi takdirde rahatlatıcı etkisi olan hizmetlerde talep edilebilecek katkı payını.

  Örneğin, eşiniz veya çocuğunuz için zor bir bakım göreviniz varsa, belediyeye bakım yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Bakınız özellikle Sağlık ve Bakım Hizmetleri Yasası § 3-6 Belediyenin yakın akrabalara karşı sorumlulukları

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven
  Spesialisthelsetjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få tilbud og et vedtak.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-01-08 09:08
  Gyldig fra
  2018-05-03
  Gyldig til
  2020-01-15