http://balsfjord.custompublish.com/kunngjoering-av-vedtatte-adressenavn-i-balsfjord.5831920-49621.html

Veiene blir adressert fortløpende, og brev blir tilsendt alle grunneiere. Så snart brevet blir sendt ut påløper en 3 ukers klagefrist, dersom grunneiere skulle reagere negativt på tildelt husnummer.

Så snart klagefristen er gått ut vil adressene bli lagt inn i matrikkelen, og dermed bli offentlige adresser.

Det må påberegnes en del venting før alle veiene er ferdig adressert, da hvert enkelt adressepunkt må legges inn manuelt og saksbehandlere samtidig jobber med andre oppgaver.

I denne sammenheng ber vi om at henvendelser til våre oppmålingsingeniører hovedsakelig blir gjort elektronisk.

Helga.gare@balsfjord.kommune.no

Bjorn.edvardsen@balsfjord.kommune.no