Medlemmer

Varamedlemmer

Gunda Johansen  - leder Lill-Tove Fredriksen 
Fridtjof Winther - nestleder Lisbeth Eriksen
Michael Berg Odd Ronald Nilsen
   
Jens-Olav Løvlid Tronn Sørensen
Helga Gåre Lisa Tollefsen