Oversikt over foreslåtte økninger av gebyrer og betalingssatser fremgår av forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

Last ned øvrige dokumenter her:

Budsjett 2017_øk.plan_Budsjettdokment dat 14.11.2016.pdf

formannskapets tilrådning 23112016.pdf

oppdaterte økonomiske oversikter_øk.plan 2017-2020_ihht fsk innstilling 231116.pdf

Vedlegg forslag Betalingsregulativ 2017.pdf