i tiden 28.11.2015 frem til 15.12.2015. Balsfjord kommunestyre behandler formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 16.12.2015.

Oversikt over foreslåtte økninger av gebyrer og betalingssatser fremgår av forslag til årsbudsjett og økonomiplan.

Vedlegg:

Øko_plan_2016-2019_Rådmannens forslag_121115.pdf
Komplett betalingsregulativ Havn - 2016_ vedtatt FSK 25.11.2015.pdf
Særutskrift fsk sak 135_15 budsjett 2016-2.pdf
Betalingssatser 2016.pdf