Innsamling av kjever og kjevelapper (Viktig!)

NB! Det skal likevel leveres inn kjever (og utfylte kjevelapper) fra alle kyr eldre enn et år, samt kjevelapper for alle kalv og åringsdyr. Kjevelapper er sendt direkte til valdansvarlige.     

 

PowerPoint fra infomøte om elgjakt 21. september:

Skjema for årets jakt (Også sendt til valdansvarlig):