I kirken kan de som ønsker tenne lys, ha en rolig stund og møte andre som vil minnes avdøde.