Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå samles nå i a-meldingen. A-meldingen erstatter  lønns- og trekkoppgave, årsoppgave for arbeidsgiveravgift,terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, oppgave til lønnsstatistikk  og melding til Aa-registeret.  NB: Oppgaver som gjelder 2014 skal leveres som før.

Første frist for a-meldingen er 5. februar

Arbeidsforhold og utbetalinger i januar skal rapporteres  inn senest 5. februar. A-meldingen kan sendes inn fra lønnssystem eller registreres direkte i Altinn.

Les mer på www.altinn.no/a-ordningen