Du bør forberede deg til ordningen allerede nå.
A-meldingen vil fra 2015 erstatte lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift, terminoppgaven, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret.
A-meldingen skal sendes elektronisk minst én gang i måneden med opplysninger om alle ansattes arbeidsforhold og utbetalinger. A-meldingen kan sendes via lønns- og personalsystem eller registreres manuelt i Altinn.
Gå gjennom rutiner, systemer og arbeidsfordeling allerede nå for å sikre at du kan levere opplysninger om lønn og ansettelser hver måned.
Les mer om hvordan du kan forberede deg på www.altinn.no/a-ordningen