NB! Søknadsfrist for høstferie på Bardufosstun er 5. september – vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknad.