Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Forslag til manglende vei- og adressenavn

Balsfjord kommune 2022

Publisert , Oppdatert 22. juni 2022
veinavn

Balsfjord kommune jobber med å fullføre adressering i hele kommunen.

Det mangler fortsatt noen vei- og adressenavn.

I denne runden er 9 veinavn til behandling:

  1. Kvanfjellveien – Vei fra Malangsveien FV7892 opp Stordalen, til Karihaugen, Veien har blitt tildelt et midlertidig navn: Veg 9006.
  2. Fugltindveien – Vei fra Kvannfjellveien/veg 9006, midlertidig navn: Veg 9007.
  3. Mårfjellveien – Vei fra Kvannfjellveien/veg 9006, midlertidig navn: Veg 9008.
  4. Haugafjellveien – Vei fra Kvannfjellveien/veg 9006, midlertidig navn: Veg 9009.
  5. Vassbrunveien – Vei fra Kvannfjellveien/veg 9006, midlertidig navn: Veg 9010.
  6. Aursfjellveien – Vei fra Kvannfjellveien/veg 9006, midlertidig navn: Veg 9011.
  7. Kobbenesveien – Vei fra Malangsveien FV 7892, inne ved Malangen Resort vestover, midlertidig navn: Veg 9012
  8. Spildernesveien – Vei Malangsveien FV 7892, inne ved Malangen Resort østover, midlertidig navn: Veg 9013
  9. Eliasnesveien – Vei fra Kobbenesveien/Veg 9012, inne ved Malangen Resort, midlertidig navn: Veg 9014

Høringen gir berørte anledningen til å uttale seg før adressenavn sendes videre til stadsnamntjenesta for tilråding. Stadsnamntjenesta kan tilråde alternative skrivemåter i henhold til lokale stedsnavn

Veinavnforslagene legges ut på kommunens hjemmeside og i servicetorget på Rådhuset.

Forslagene er ute til høring til 29.07.2022

Eventuelle merknader og nye forslag meldes til Balsfjord kommune ved Plan- og Landbruk.

Kontaktperson: Ronald Wolden

E-post: ronald.wolden@balsfjord.kommune.no