Dersom du har lokalkunnskap i ditt nærområde, og kan bistå med å observere og varsle kommunen om utviklingen mtp fare for skred eller flom, ønsker vi at du tar kontakt med oss

Skred eller flom kan i år oppstå i områder hvor det vanligvis ikke har skjedd på lenge.

 Vi har spesielt fokus på infrastruktur, vannforsyning, renseanlegg og selvsagt bygninger. 

Ut over dette ber vi om at innbyggerne, som bor utsatt til, sikrer sin eiendom etter beste evne.

Fra varsom.no meldes det (9. juni) at økt temperatur og solinnstråling kan gi løssnøskred i brett terreng.
 

Kontaktinformasjon

Ordfører - gunda.johansen@balsfjord.kommune.no - telefon 911 20 051

Kommunalsjef - Hans Hugo Henriksen - telefon 977 30 740