NAV er i full gang med å styrke bemanningen innenfor enheter som behandler dagpenger, sykepenger og omsorgspenger. Vi forbereder oss også på at flere innbyggere vil ha behov for sosialhjelp som en konsekvens av korona-situasjonen. Som innbygger i Balsfjord og Storfjord har du mulighet til å søke om sosialhjelp hjemmefra.

Publikumsmottaket hos NAV Balsfjord-Storfjord er fortsatt stengt i samråd med smittevernoverlege, men vi er åpen og tilgjengelig gjennom digitale løsninger og køtelefoner betjent av lokale NAV-veiledere. Ettersom det er mange som henvender seg til NAV i denne situasjonen, kan det føre til ventetid på henvendelser. Her er en oversikt over hvordan du kan kontakte oss:

  • Du kan både chatte og søke om sosialhjelp via nav.no. Dersom du trenger nødhjelp eller midlertidig botilbud, kan du ringe oss på tlf.nr. 404 52 267 mellom kl. 10.00-14.00 på hverdager.
  • Dersom du er jobbsøker eller arbeidsgiver, kan du ringe oss på tlf.nr. 405 52 874 mellom kl. 10.00-14.00 på hverdager.
  • Dersom du opplever utfordringer i familiesituasjonen, kan du kontakte familieveileder.
  • NAV sitt kontaktsenter 55 55 33 33 er fortsatt betjent mellom kl. 09.00-15.00, men kan ha ventetid som følge av mange henvendelser.

Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakken for korona-situasjonen. Informasjon oppdateres fortløpende på nav.no. Nav.no er derfor den beste kilden til oppdatert informasjon fra NAV.