Balsfjord kommune gjør oppmerksom på at det fra 19.3. er innført nasjonalt forbud mot å oppholde seg på hytter/fritidsboliger utenfor egen kommune. Vi ber alle som oppholder seg på hytter/fritidsboliger i kommunen og som ikke er folkeregistrert i Balsfjord kommune om å gjøre seg kjent med forskriften 

Det gis ingen adgang for kommunene å dispensere fra forbudet. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Det betyr at man kan besøke hytta for å måke tak og ellers se til hytta, men man kan ikke bli på hytta.