Publikumsmottaket er stengt etter råd fra smittevernoverlege. Ved spørsmål eller behov for dialog, finner du fremgangmåte her: dialog med NAV . NAV Balsfjord-Storfjord har opprettet midlertidige lokale vakttelefoner for henvendelser som haster.

Det er mange som henvender seg til NAV nå, noe som kan føre til lang ventetid. 

  • Du kan både chatte og søke om sosialhjelp via nav.no. Dersom du trenger nødhjelp eller midlertidig botilbud, kan du ringe oss på tlf.nr. 404 52 267 mellom kl. 10.00-14.00 på hverdager.
  • Dersom du er jobbsøker eller arbeidsgiver, kan du ringe oss på tlf.nr. 405 52 874 mellom kl. 10.00-14.00 på hverdager.
  • Dersom du opplever utfordringer i familiesituasjonen nå, kan du kontakte familieveileder.
  • NAV sitt kontaktsenter 55 55 33 33 er betjent mellom kl. 09.00-15.00