Det er også i 2017 begrensede budsjettrammer for støttekontakt og avlastning og det anmodes derfor om at en søker om det timetallet eller døgn avlastning en må ha for å få et tilfredsstillende tilbud/hverdag.

Søknadsskjema.

Skjemaet «Egensøknad» lastes ned her eller du kan få det ved henvendelse i ekspedisjonen på Rådhuset.

De som allerede er brukere av tjenestene, får tilsendt søknadsskjema.

Søknadsfrist 15.11.2016.

Søknadsskjema sendes:

Balsfjord kommune, Rådhuset, 9050 STORSTEINNES.

Informasjon kan fås på telefon:                77 72 21 41 / 77 72 21 62

Med hilsen
Rigmor Hamnvik
Enhetsleder