HELFO dekker kostnadene for Ridefysioterapi og transport etter rekvisisjon fra lege. Pris pr kurs er 800 kr/4 timer for leie av hest og hjelpepersonell.

Ridefysioterapi organiseres som 4 kursrekker om 4 timer vår og høst, dvs inntill 16 uker pr år. Kursoppstart etter påske og ved skolestart på høsten.

Grupper med 2-4 deltagere tilpasses etter alder, funksjonsnivå og hjelpebehov.

Ridefysioterapi går ut på at fysioterapeuten bruker hesten og dens bevegelser som grunnlag i behandlingen. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for opptrening av balanse, muskelstyrke, symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur.

Ridefysioterapi kombinerer dermed fordelene ved dyreassistert terapi med balanse- og stabilitetstrening på bevegelig underlag. Kontakten med hesten er vesentlig, og valg av hest er viktig.

Rytteren lærer å vise omsorg og å samarbeide med hesten. I behandlingen står lystbetont mestringsopplevelse i sentrum. Dette er viktig både ved sansemotorisk trening, stimulering av konsentrasjonsevne og for læring og sosial tilpasning.

Målgruppen for tilbudet er både barn og voksne

●    Med en medfødt eller ervervet sykdom/funksjonshemming som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordineringsvansker

●    Med en fysisk eller psykisk funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører fram til en rimelig grad av fysisk utfoldelse.

●    Ridefysioterapi må være av betydning som en erstatning for eller supplement til tradisjonell fysioterapi. Dette gjelder f eks personer med cerebral parese, lammelser, hjerneskader, psykisk utviklingshemmede, psykisk syke og demente, blinde og hørselshemmede eller personer med muskel -og skjelettlidelser. Listen er ikke uttømmende.

Ta gjerne kontakt ved evt spørsmål eller for å melde på deltakere pr mail eller telefon. Mobil 90787953               

Mail anna.rosen@balsfjord.kommune.no

Anna Rosén, offentlig godkjent ridefysioterapeut og spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF