Balsfjord kommune skal foreta revisjon av kommuneplanens arealdel. I den forbindelse ønskes innspill fra grunneiere, offentlige myndigheter og interessenter, brukere, lag og foreninger og andre som har tanker og ideer om hvordan Balsfjord kommune skal utvikles i fremtiden.

Klikk her for å laste ned planprogrammet i pdf-format