Vern for eldre
Telefon: 800 30 196

 

I tillegg til hjelp til den enkelte og tjenesteapparatet, vil en slik kontakttelefon kunne synliggjøre
problemområdet og samtidig registrere omfanget.


Det som er gjort av undersøkelser på dette området til nå, viser at mellom 4 - 6% av eldre er
utsatt for overgrep hvert år. Imidlertid vet vi at det som regel handler om skjult vold, og at det
kun er en liten del som er registrert av politiet og hjelpeapparatet.


Overgrep mot eldre skjer både i private hjem og på institusjoner. Selv om overgrepene kan ta
mange former, er de som regel av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuell karakter. Det kan
også handle om manglende omsorg eller strukturelle overgrep. Med det siste mener vi organisering
av tiltak eller mangel på tiltak som fører til at den eldres liv, helse og sikkerhet ikke blir
ivaretatt. Dette kan skje både i privat og offentlig regi.


Alle eldre over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe oss for å få råd, veiledning og hjelp.
Pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan også benytte dette
nummeret. Her møter de fagpersoner med kunnskap om og forståelse av vold.
Det er spesielt to barrierer vi skal være klar over i arbeidet vårt for å hjelpe. For svært mange
eldre er dette skambelagt og vanskelig å snakke om. De kan vegre seg mot å utlevere en
person som kanskje står dem nær, og de er ofte ikke klar over at mange andre er i samme
situasjon. Ved å informere om at omfanget er stort, vil de skjønne at de ikke sitter med et
problem de er alene om.


Dette en generasjon der mange dessuten vegrer seg for å bry andre med problemene sine.
Når en undersøkelse i tillegg viser at 70% er enige i utsagnet:
”Når en nabo vet at et eldre menneske blir utsatt for overgrep eller omsorgssvikt av et
familiemedlem, bør ikke naboen melde det til slike instanser som hjemmetjenesten,
sosialomsorgen eller politiet”. (NKVTS 2004-06), blir en nasjonal kontakttelefon et uhyre
viktig tilbud. Vold er ikke er en privatsak, men et samfunnsansvar!

Vedlagt følger en informasjon om den nye nasjonale kontakttelefonen Klikk her for nedlasting av brosjyren.

Denne trykksaken er beregnet på den eldre selv, og det er viktig at vi får distribuert den der eldre mennesker
befinner seg. Trenger du flere eksemplarer, så ring oss på telefon 800 30 196, eller gå inn på
www.vernforeldre.no for etterbestilling. På forhånd takk for at du hjelper oss med å spre
denne viktige informasjonen.