Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
27. mai:

Informasjon om Korona og vaksinasjon i Balsfjord

  Les mer

Kunngjøring/høring regulering mv

Kunngjøring offentlig ettersyn Rognlia og Rørbakk naustområde

Planutvalget i Balsfjord kommune, (formannskapet), har 03.04.2013,
(FSK-sak 49/213), i hht.plan og bygningslovens § 12-10 vedtatt at forslag
til reguleringsplan for Rognlia og Rørbakk naustområde, (gnr. 79/bnr. 1,
2, 3 og 7), skal legges ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplan Rognlia

Detaljreguleringsplan for E8 Lavangsdalen Parsell Storskreda - Sørbotn

I hht. Plan- og bygningsloven § 12-12, kunngjøres vedtak av: Detaljreguleringsplan for E8 Lavangsdalen Parsell Storskreda - Sørbotn vedtatt i Balsfjord kommunestyre 21.03.12. under sak 17/12. Eventuell klage på vedtaket sendes skriftlig innen 3 uker til: Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 Storsteinnes

Reguleringsplan E8 Lavangsdalen

Balsfjord kommune behandler detaljreguleringsplanen for E8 i Lavangsdalen 21.mars i formannskapet og i kommunestyret.

Kantornes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7