Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
27. mai:

Informasjon om Korona og vaksinasjon i Balsfjord

  Les mer

Kunngjøring/høring regulering mv

Detaljreguleringsplan for Bergneset kai- og industriområde.

Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av ny havn med lagerareal og byggetomter i tilknytning til eksisterende havn. Planen vil også sikre arealer til framtidig bergverksdrift i tilknytning til havn samt legge til rette for industriell næringsutvikling på området. Den nye planen vil erstatte eksisterende reguleringsplaner på planområdet.

Detaljregulering Bergneset kai og industriområde