Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Informasjon om Korona og vaksinasjon i Balsfjord

  Les mer

Kunngjøring/høring regulering mv

Høring – endring i plan 5422-237 Nordkjosbotn sentrum

Balsfjord kommune ønsker å foreta endring av reguleringsplan «237 Nordkjosbotn sentrum», etter initiativ fra Målselv Eiendom AS som har planer om å bygge en ny ambulansestasjon i området. I den forbindelse ønskes deler av arealene som i dag er regulert til boligformål, omregulert til offentlig og privat tjenesteyting. I tillegg ønsker man å regulere et eksisterende veiareal i områdets vestre del som i dag ikke er regulert til vegformål. Se vedlegg for ytterligere informasjon om dette.

 

Høringsannonse - Ambulansestasjon - illustrasjon

Tømmervika - varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid med endring av reguleringsplan 5422-153 Tømmervika i Balsfjord kommune.

For mer informasjon, følg denne lenken. Frist for innspill er 08.08.2021.

Tømmervika-planavgrensning

Høring - veinavn

Vi jobber nå med å fullføre adressering i hele kommunen og i denne runden er det 5 veinavn til behandling.

veinavn

Høring - endring av plan 5422-101 Laksvatn

Balsfjord kommune ønsker å foreta endring av reguleringsplan «101 Laksvatn». Bestemmelser og arealformål i gjeldende plan er i stor grad videreført etter nyere regler (plan- og bygningsloven av 2008 og kart- og planforskrift). Det er lagt inn nye arealformål for lekearealer og kollektivtrafikk.

Laksvatn - Kartutsnitt - høringsutgave planendring
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7