Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig melding:

Vi endrer utseendet på hjemmesiden. I en overgang kan noe informasjon være mangelfull.

Helse og omsorg

Pårørendeforening for demens.

Vi i demensnettverket i Balsfjord ønsker å starte en pårørende-/interesse-forening for demens i kommunen.
Demens

Blodig diaré hos barn

Vi har til nå heldigvis ikke hatt syke barn med denne problematikken i vår kommune, men Statens Folkehelseinstitutt definerer dette som et nasjonalt utbrudd, smittekilden er ukjent og det gjelder nå å være ekstra årvåkne i forhold til diaré hos barn.
Sykt barn?

Forskningsprosjekt

Balsfjord Kommune har siden høsten 2010 vært involvert i et forskningsprosjekt hvor siktemålet har vært å styrke og bedre oppfølgingen av alvorlig syke mennesker.
blodtrykk

Veiledingssenteret for pårørende i Nord Norge

Veiledningssentret for pårørende i Nord Norge er en selvstendig enhet drevet av Norske Kvinner Sanitetsforening avd. Finnmark, og er et tilbud for pårørende til rusmiddelavhengige for hele befolkningen i Nord Norge.
veiledning

Vakttelefon for fosterforeldre

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region nord har fått i oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet å opprette en vakttelefonordning for alle fosterforeldre i Nord-Norge
To små gode venner

Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon

Nasjonal kontakttelefon for eldre mennesker som er utsatt for overgrep. Overgrep brukes ofte som en samlebetegnelse for vold, trusler og trakassering og andre handlinger som kan virke krenkende.
Hvis ingen ser tårene dine.