Petter Ytterstad fra ARN 2020 hadde en presentasjon av ARN og generell informasjon. Både ordføreren i Balsfjord og representantene fra politiet var til stedet. Det ble lite tid til å diskutere planer for liv i Nordkjosbotn, på Storsteinnes og langs løypa, men prosjektgruppa planlegger flere møter med nøkkelpersonene fra lag, foreninger, bedrifter og de som ønsker å bidra til folkefesten.