I statsbudsjettet for 2011 er det satt av 240 millioner kroner til en øremerket styrking av det kommunale barnevernet. Troms fylke har fått tildelt kr 7 491 000, som tilsvarer 12,9 stillinger. Målsettingen med satstingen er å styrke barneverntjenestene i de mest utsatte kommunene.

- Barnevernet styrkes med denne bevilgningen i en rekke kommuner, men Fylkesmannen er likevel bekymret for situasjonen i barnevernet i Troms.  I 4. kvartal 2010 brøt 14 av 25 kommuner fristen for å undersøke bekymringsmeldinger innen tre måneder, og av de undersøkte sakene ble mer enn 50 prosent henlagt, sier Jan-Peder Andreassen, direktør for Justis- og Sosialavdelinga hos Fylkesmannen i Troms.

 Les hele artikkelen på fylkesmannens side: http://fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=3841&amid=3493404