Etter 1. juni vil du få frikortet automatisk i posten fra HELFO når du har betalt 1840 kroner i egenandeler. Har du betalt mer, får du det automatisk tilbakebetalt til din konto.

Frikort for egenandelstak 2 er ikke automatisk. Du må sende søknad om slikt frikort til ditt HELFO-regionkontor.

Les mer på

www.helfo.no/frikorteller ring Frikorttelefonen: 815 70 050