mobil.jpgFra slutten av 2016 mottok alle som har vannmåler en SMS fra kommunen med anmodning om avlesing og innsending av vannmålerstand som svar på denne SMS'en.  Vi håper at alle benytter seg av denne muligheten til forenkling av jobben.

Dersom du likevel mottok avlesingen som tidligere på papir, kan du logge inn på www.leseav.no og skrive målerstand og mobilnummer her, da vil neste avlesning komme som en SMS som enkelt kan besvares.

Husk at tall som oppgis på web eller SMS ikke skal inneholde røde tall eller tall bak komma