VÅR 2018

Måned

Fridager

Antall skoledager

Januar

Første skoledag torsdag 4. januar

20

Februar

Vinterferie mandag 26.februar tom fredag 02.mars

17

Mars

Påskeferie mandag 26.mars tom mandag 2.april

15

April

Første dag etter påske tirsdag 3.april

20

Mai

Arbeidernes dag 1.mai

Kristi himmelfartsdag 10.mai

Fridag for elevene 11.mai

Grunnlovsdag 17.mai

Fridag for elevene 18.mai

2.pinsedag 21. mai

17

Juni

Siste skoledag fredag 22.juni

16

Antall dager vår 2018

105

Antall dager hele skoleåret

190

Høst 2018 (foreløpig forslag)
Måned Fridager antall skoledager
August Første skoledag mandag 20. august 10
september   20
oktober Høstferie torsdag 4. og fredag 5. oktober 21
november felles planleggingsdager man 19. og tirs 20. nov 20
desember siste skoledag før jul tors. 20. des.  Fridag fre. 21.12 14
Vår 2019 (foreløpig forslag)
Januar første skoledag man. 7. januar 19
Februar   20
Mars vinterferie man 4. t.o.m. fre. 8. mars 16
April påskeferie man 15. t.o.m. man. 22. april 16
Mai   20
Juni siste skoledag fredag 21. juni 14
Antall dager vår 2019 105