Måned Fridager antall skoledager
Skoleruta 2016-2017
August skolestart mandag 22.08. 8
September   22
oktober høstferie 06. og 07. 19
november planleggingsdag 21. og 22. 20
desember siste skoledag før jul 21.12 15
Vår 2017:    
januar skolestart tirsdag 03. 21
februar vinterferie 27.02. - 03.03. 18
mars vinterferie 27.02. - 03.03. 20
april påskeferie 10.04. - 17.04 14
mai skolefri 26.mai 19
juni siste skoledag onsdag 21.06. 14
antall skoledager hele skoleåret 190