Skatteoppkrever:  Anna Sharova Mortensen

Ved spørsmål angående føring av skatteregnskap, arbeidsgiverkontroller og innfordring, herunder selve avregninga, restanser o.l., kontakt:

Anne Sharova Mortensen - telefon 77 72 20 47

e-post:
skatteoppkreveren@balsfjord.kommune.no

Skatt skal betales til denne konto: 6345 06 19339

Frist for innbetaling av tilleggsforskudd både for personlige skattytere og for selskap  er 31. mai  hvert år.

Frister for innbetaling av forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift:

1.termin 15.03.
2. termin 15.05.
3. termin 15.07.
4. termin 15.09.
5. termin 15.11.
6. termin 15.01.

BLIR BETALINGEN DIN AVVIST ?

Kontroller at korrekt bankkontonummer er oppgitt i nettbanken og/eller regnskapssystemet. All betaling av skatt og arbeidsgiveravgift til Skatteoppkreveren i Balsfjord skal skje til vår bankkonto for skatt: 6345 06 19339. Det må også være en gyldig KID.

Det er Skatteetaten som bestemmer hva som skal betales i skatt og skatteoppkreveren krever inn/utbetaler restanser evt. skatt tilgode.  Skatteetateen informerer og svarer på skattespørsmål på skatteetaten.no samt på chat, facebook og telefon.