Ellen Beate_700x466.jpgRådmann: Ellen Beate Lundberg - telefon 77 72 20 21 / 915 99 302

Adresse:
Rådmannen i Balsfjord
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes

 

 

 

Kommunalsjefer:

Karin Friborg Berger - telefon 77 72 20 50 eller 412 39 977 (helse, pleie og omsorg, sosial, barnevern)

John Vegar Gystad (plan og utvikling)

Etter gjeldende lov har rådmann det nærmeste tilsyn med hele kommunens forvaltning, med særlig ansvar for penge- og regnskapssaker.  Rådmannen skal legge frem samlet forslag til kommunens budsjetter, og ellers uttale seg om den finansielle side av de saker som foreligger. Videre skal vedkommende sørge for at saker som forelegges formannskap og kommunestyre er forberedt i administrasjonen, og skal på grunnlag av en samlet fremstilling og vurdering fremme forslag til vedtak.

Stab:

Næringskonsulent - Einar Hamnvik 415 24 849/77 72 20 23

Økonomirådgiver -  Steffen Kvien 77 72 20 45

Økonomirådgiver - Else-Marie Hamnvik - 77 72 20 46

Personalrådgiver - Anita Rognmo 77 72 20 22

Fagleder flyktningtjenesten - Elisabeth Mikkelsen  918 98 683

Rådgiver skole/barnehage - Lillian Pedersen - 77 72 20 28

Planlegger - Arne Rydningen - telefon 948 13 153