bilder 036_200x150.jpg

Enhetsleder Rigmor Hamnvik, mobilnr 950 63 180  kontor  777 22165

Synskontakt - Hilde Bråthen
Hørselskontakt - Kristin Klausen

” Team rus- psykisk helse” :

Fagleder Rus,               Per Holmgren               mobilnr   404 48 737, kontor 777 22161

Miljøterapeut:                Tone Hågensen,           mobilnr   954 84 684, kontor 777 22151

Miljøarbeider                Liv Bakkevold,             mobilnr   950 77 018

Psykiatrisk sykepleier,  Marianne Siikavoupio,   mobilnr  995 77 412, kontor  777 22140

Psykisk helsearbeider:  Cathrine Larsen Svihus   mobilnr  404 27 529,kontor  777 22168

Psykisk helsearb barn/unge, Mona Karlsen       mobilnr  950 78 9 22,  kontor 777 22178

 

Prosjekt/ bo-og aktivitet Stubben:

Spesialvernepleier Hege Nysted                         mobilnr  404 36 469

Miljøarbeid Bjørnar Berglund Ryeng                   mobilnr  488 81 5 32

Miljøarbeider Gunnveig Pedersen Yenic             mobilnr  400 31 904


Team miljøtjeneste psykisk helse: 

Fagleder:                     Ann Pedersen,              mobilnr   99 57 74 11

Miljøarbeider, ambulant                                     mobilnr  99 57 74 14

Psyk helsearbeider,  ambulant,                          moblinr 99 57 74 18.

 

Petersborgveien bofellesskap/ omsorgsbolig Psykisk helse:

Kontor/fellesrom                                                           777 2 817 Analog linje 777 23430

Mobiltelefon                                                    mobilnr  482 64 542

 

Sandbukt aktivitetssenter:

Fagleder Maj Næss,                                         mobilnr 957 60 726

Kontor Sandbukt                                                         777 22245

Dagsenter funksjonshemmede, 1 etg,               mobilnr 958 25 313

 

Tiltak Funksjonshemmede:

Saksbehandler May Tove Johansen ,                mobilnr 400 31 899     kontor  777 22162

Fritidsassistent Mille Johanne Løvlund              mobilnr 404 36 468

Miljøarbeider Kristin Klausen                             mobilnr 916 31 438

 

BULA-huset/møtested barn og ungdom:

Miljøarbeider Alf Olav Lyngstad                        mobilnr 488 81 531

Kontor/fellesrom   BULA                                                  777 22248