Balsfjord kommune er i en omorganiseringsprosess som vil vare en tid framover.  Organisasjonskartet er derfor ikke endelig satt, men vil bli fortløpende oppdatert når endringer er vedtatt og innført.

Organisasjonskartet pr februar 2018