Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Skoleruta 2016-2017

Måned Fridager antall skoledager
Skoleruta 2016-2017
August skolestart mandag 22.08. 8
September   22
oktober høstferie 06. og 07. 19
november planleggingsdag 21. og 22. 20
desember siste skoledag før jul 21.12 15
Vår 2017:    
januar skolestart tirsdag 03. 21
februar vinterferie 27.02. - 03.03. 18
mars vinterferie 27.02. - 03.03. 20
april påskeferie 10.04. - 17.04 14
mai skolefri 26.mai 19
juni siste skoledag onsdag 21.06. 14
antall skoledager hele skoleåret 190

 

Voksenopplæringa i Balsfjord

Grunnskole for voksne

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter grunnskolelovens § 4A-1

Spesialundervisning for voksne

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter grunnskolelovens § 4A-1 og § 4A-2

Norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige  

Voksne innvandrere med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, har rett og plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Opplæringen skal styrke innvandreres muligheter til å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet.

Linker:

http://www.vox.no/

 
Kontakt oss for nærmere opplysninger på telefon 77 72 22 49 eller på e-post vo@balsfjord.kommune.no
 
 
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

 PPT-kontoret er i  kontorlokalene til Storegga betong. For å komme frem til oss, følger du Skogveien opp til Industriveien der vi er lett synbar.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 77 72 26 20
Videokonferanse: ip 37.252.116.47 - Easy metting kortnr: 774841

e-post: postppt@balsfjord.kommune.no
Tjenesteleder: Terje Malin
 

Vårt sentralbord er betjent slik:
Mandag 08:00 - 16:00
Onsdag 08:00 - 16:00
Fredag  08:00 - 15:00

PPTs oppgaver:

Det står i lover, forskrifter, stortingsmeldinger og andre utgreiinger at PPT skal gje ytelser til alle aldersgrupper, med et stort spekter av vansker av forskjellig art.

Her nevnes bla:

• PP-tjenesten skal kartlegge vansker og skrive sakkyndige tilrådinger om tiltak.

• PP-tjenesten skal gi råd, veiledning og direkte hjelp.

• PP-tjenesten skal arbeide i forhold til system, det vil vanligvis si pedagogiske system som barnehager, skoler eller mindre enheter som klasser og personalgrupper.

• PP-tjenesten skal være tilvisende instans til hjelpetilbud i 2. og 3.linje som helsetjeneste, Bup, habiliteringstjeneste, kompetansesentre og andre etater i kommunen.

• PP-tjenesten er også tiltenkt en koordinerende funksjon i det lokale hjelpeapparat for barn, ungdom og voksne med særskilte behov.

• PPT skal samarbeide med andre etater.

PP-tjenesten skal ta imot meldinger fra foreldre, fra barn/ungdommer sjøl, fra personale i barnehage og grunnskole, fra andre hjelpetjenester i kommunen som barnevern, helsetjeneste og arbeidskontor.

 

Folkehøyskolen 69 grader nord

Hundekjøring - hest - rein - friluftsliv i rå natur.

Norges minste folkehøgskole.
Venner for resten av livet.
Vi er i Malangen, en times kjøring fra Tromsø.
Nord-Norges hovedstad.
Nord!

Du lever i spenningen mellom vill natur, heftig vær og arktisk lys. Omgitt av fjell og hav. Ingen karakterer eller eksamen. Det som betyr noe er at du våger å være den du er. Finn dine muligheter og ta dem i bruk. Du blir tryggere, gladere og tøffere. Du lykkes!

Les mer ved å gå inn på skolens egen hjemmeside - klikk her