Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Skoleruta 2017-2018

Måned Fridager antall skoledager
Skoleruta 2017-2018
Vår 2017:    
januar skolestart tirsdag 03. 21
februar vinterferie 27.02. - 03.03. 18
mars vinterferie 27.02. - 03.03. 20
april påskeferie 10.04. - 17.04 14
mai skolefri 26.mai 19
juni siste skoledag onsdag 21.06. 14
antall skoledager hele skoleåret 190
Høst 2017:  
August skolestart mandag 21.08. 9
September   21
Oktober Høstferie tor. 5. og fre. 6 20
November Felles planleggingsdager 20. og 21. (fridag for elevene 20
Desember Siste skoledag før jul torsdag 21. 15
     
Vår 2018  
Januar Første skoledag torsdag 4. 20
Februar Vinterferie man. 26. t.o.m. fre. 2. mars 17
Mars Påskeferie man. 26. t.o.m. man. 2.april 15
April Første dag etter påske tirsdag 3. 20
Mai Fridag elevene 11. mai og 18 mai 17
Juni Siste skoledag fredag 22. 16

 

Voksenopplæringa i Balsfjord

Grunnskole for voksne

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter grunnskolelovens § 4A-1

Spesialundervisning for voksne

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter grunnskolelovens § 4A-1 og § 4A-2

Norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige  

Voksne innvandrere med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, har rett og plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Opplæringen skal styrke innvandreres muligheter til å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet.

Linker:

http://www.vox.no/

 
Kontakt oss for nærmere opplysninger på telefon 77 72 22 49 eller på e-post vo@balsfjord.kommune.no
 
 
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

 PPT-kontoret er i  kontorlokalene til Storegga betong. For å komme frem til oss, følger du Skogveien opp til Industriveien der vi er lett synbar.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 77 72 26 20
Videokonferanse: ip 37.252.116.47 - Easy metting kortnr: 774841

e-post: postppt@balsfjord.kommune.no
Tjenesteleder: Terje Malin
 

Vårt sentralbord er betjent slik:
Mandag 08:00 - 16:00
Onsdag 08:00 - 16:00
Fredag  08:00 - 15:00

PPTs oppgaver:

Det står i lover, forskrifter, stortingsmeldinger og andre utgreiinger at PPT skal gje ytelser til alle aldersgrupper, med et stort spekter av vansker av forskjellig art.

Her nevnes bla:

• PP-tjenesten skal kartlegge vansker og skrive sakkyndige tilrådinger om tiltak.

• PP-tjenesten skal gi råd, veiledning og direkte hjelp.

• PP-tjenesten skal arbeide i forhold til system, det vil vanligvis si pedagogiske system som barnehager, skoler eller mindre enheter som klasser og personalgrupper.

• PP-tjenesten skal være tilvisende instans til hjelpetilbud i 2. og 3.linje som helsetjeneste, Bup, habiliteringstjeneste, kompetansesentre og andre etater i kommunen.

• PP-tjenesten er også tiltenkt en koordinerende funksjon i det lokale hjelpeapparat for barn, ungdom og voksne med særskilte behov.

• PPT skal samarbeide med andre etater.

PP-tjenesten skal ta imot meldinger fra foreldre, fra barn/ungdommer sjøl, fra personale i barnehage og grunnskole, fra andre hjelpetjenester i kommunen som barnevern, helsetjeneste og arbeidskontor.

 

Folkehøyskolen 69 grader nord

Hundekjøring - hest - rein - friluftsliv i rå natur.

Norges minste folkehøgskole.
Venner for resten av livet.
Vi er i Malangen, en times kjøring fra Tromsø.
Nord-Norges hovedstad.
Nord!

Du lever i spenningen mellom vill natur, heftig vær og arktisk lys. Omgitt av fjell og hav. Ingen karakterer eller eksamen. Det som betyr noe er at du våger å være den du er. Finn dine muligheter og ta dem i bruk. Du blir tryggere, gladere og tøffere. Du lykkes!

Les mer ved å gå inn på skolens egen hjemmeside - klikk her