Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Innskriving av barn i grunnskolen

Alle barn født 2012 er skolepliktig høsten 2018.  Innskriving av nye førsteklassinger foregår fra nå og fram til 01. mars 2018.

 

Hovedopptak til barnehage og SFO høsten 2018

Barnehageplass tildeles i Balsfjord kommune, med oppholdssted f.t. ved den enkelte barnehage.  Barn født t.o.m. november 2017 (rettighetsbarn) må også søke innenfor fristen 1. mars.

 

Tilstandsrapport for Balsfjordskolen.

Målet med tilstandsrapporten er å gi kommunestyret som skoleeier og andre en god forståelse, innsikt og oversikt over sentrale områder innenfor det arbeidet som i dag foregår i Balsfjordskolen.

Skoleruta 2017-2018

SKOLERUTE I GRUNNOPPLÆRINGEN 2017/2018

HØST 2017

Måned

Fridager

Antall skoledager

August

Skolestart mandag 21. august

9

September

 

21

Oktober

Høstferie torsdag 5.oktober og fredag 6.oktober

20

November

20. og 21. november fridager

20

Desember

Siste skoledag før jul torsdag 21.desember

15

Antall dager høst 2017

85

VÅR 2018

Måned

Fridager

Antall skoledager

Januar

Første skoledag torsdag 4. januar

20

Februar

Vinterferie mandag 26.februar tom fredag 02.mars

17

Mars

Påskeferie mandag 26.mars tom mandag 2.april

15

April

Første dag etter påske tirsdag 3.april

20

Mai

Arbeidernes dag 1.mai

Kristi himmelfartsdag 10.mai

Fridag for elevene 11.mai

Grunnlovsdag 17.mai

Fridag for elevene 18.mai

2.pinsedag 21. mai

17

Juni

Siste skoledag fredag 22.juni

16

Antall dager vår 2018

105

Antall dager hele skoleåret

190

 

Planer og forskrifter - skole
Voksenopplæringa i Balsfjord

Grunnskole for voksne

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter grunnskolelovens § 4A-1

Spesialundervisning for voksne

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter grunnskolelovens § 4A-1 og § 4A-2

Norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige  

Voksne innvandrere med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, har rett og plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Opplæringen skal styrke innvandreres muligheter til å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet.

Linker:

http://www.vox.no/

 
Kontakt oss for nærmere opplysninger på telefon 77 72 22 49 eller på e-post vo@balsfjord.kommune.no
 
 
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

 PPT-kontoret er i  Torgveien 6, 9040 Nordkjosbotn (Kuben)

Kontaktinformasjon:

Telefon: 77 72 26 20
Videokonferanse: ip 37.252.116.47 - Easy metting kortnr: 774841

e-post: postppt@balsfjord.kommune.no
Tjenesteleder: Renate Brox
 

Vårt sentralbord er betjent slik:
Mandag 08:00 - 16:00
Onsdag 08:00 - 16:00
Fredag  08:00 - 15:00

PPTs oppgaver:

Det står i lover, forskrifter, stortingsmeldinger og andre utgreiinger at PPT skal gje ytelser til alle aldersgrupper, med et stort spekter av vansker av forskjellig art.

Her nevnes bla:

• PP-tjenesten skal kartlegge vansker og skrive sakkyndige tilrådinger om tiltak.

• PP-tjenesten skal gi råd, veiledning og direkte hjelp.

• PP-tjenesten skal arbeide i forhold til system, det vil vanligvis si pedagogiske system som barnehager, skoler eller mindre enheter som klasser og personalgrupper.

• PP-tjenesten skal være tilvisende instans til hjelpetilbud i 2. og 3.linje som helsetjeneste, Bup, habiliteringstjeneste, kompetansesentre og andre etater i kommunen.

• PP-tjenesten er også tiltenkt en koordinerende funksjon i det lokale hjelpeapparat for barn, ungdom og voksne med særskilte behov.

• PPT skal samarbeide med andre etater.

PP-tjenesten skal ta imot meldinger fra foreldre, fra barn/ungdommer sjøl, fra personale i barnehage og grunnskole, fra andre hjelpetjenester i kommunen som barnevern, helsetjeneste og arbeidskontor.

 

Folkehøyskolen 69 grader nord

Hundekjøring - hest - rein - friluftsliv i rå natur.

Norges minste folkehøgskole.
Venner for resten av livet.
Vi er i Malangen, en times kjøring fra Tromsø.
Nord-Norges hovedstad.
Nord!

Du lever i spenningen mellom vill natur, heftig vær og arktisk lys. Omgitt av fjell og hav. Ingen karakterer eller eksamen. Det som betyr noe er at du våger å være den du er. Finn dine muligheter og ta dem i bruk. Du blir tryggere, gladere og tøffere. Du lykkes!

Les mer ved å gå inn på skolens egen hjemmeside - klikk her