Moan barnehage har 4 avdelinger med plass til 72 barn i alderen 0 - 6 år.

Enhetsleder: Trine Guttormsen - tel. 77 72 20 75
Assisterende styrer: Margareth Åseng - tel. 77 72 20 71
Renholder: Bualee Singhad

Åpningstid i barnehagen: kl 06:50 - 16:30

Årsplan 2017 -2018.pdf

virksomhetsplan 2016 - 2019.pdf

  • Gul avdeling tlf: 952 09 907 / 77 72 20 76 

pedagoger Hanne W.Olsen og Charlotte Lundvoll

  • Grønn avdeling: 941 34 256 / 77 72 20 76

pedagoger Therese Henriksen og Charlotte Lundvoll

  • Blå avdeling tlf : 976 70 149 / 77 72 20 72

pedagoger Tone Opgård, Sigrid Larsen og Kjersti Nordhaug

  • Orange avdeling tlf: 941 36 504 / 77 72 20 72

pedagoger Cathrin J.Soini og Ann Elin Steen