Kontorsted for Malangen barnehage er Mestervik barnehage, 9055 Meistervik

Enhetsleder for Malangen barnehage er An-Magritt Asplund

Virksomhetsplan 2016/17 for Malangen barnehage

Velkommen til Malangen barnehageKontorsted: Mestervik barnehage

Telefon: 976 11 972

Kontaktinformasjon til hver barnehage finner du ved å klikke deg inn på siden til den enkelte.