Enhet for Plan og forvaltning har ansvar for kommunens arealplanlegging, kartforvaltning og måle- og deletjenester, bygge- og delingssak, miljø-, klima- og naturforvaltning.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling etter matrikkelloven, eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven

 • Ajourhold av kartbaser samt tilrettelegging for bruk av GIS og kartprogram

 • Oppmålingsforretninger

 • Matrikkelføring

 • Vedlikehold og forvaltning av bygningsbase og tiltaksbase for bygg.

 • Saksbehandling innen plan og forvaltning samt bistand med rådgiving innen geodataområdet

 • Andre oppgaver innenfor fagenhetens ansvarsområde kan også bli aktuelt, herunder plansaker.

  Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fortrinnsvis innen geodata. Annen utdanning innenfor landmåling/feltarbeid kan også være aktuelt

 • Relevant erfaring, gjerne fra offentlig virksomhet

 • Krav om førerkort, klasse B

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

 • Det er ønskelig at søker har kunnskap om forvaltning av GIS og FKB i henhold til nasjonale standarder og SOSI-spesifikasjoner

  Du er en person som

 • Tar initiativ og du viser gjennomføringsevne

 • Arbeider selvstendig og strukturert

 • Utviser stor grad av fleksibilitet

 • Har gode samarbeidsevner

  Lønns- og tilsettingsvilkår

  Lønn etter avtale. Medlemskap i KLP pensjonskasse. Fleksibel arbeidstidsordning. Vilkår for stillingen følger lov- og avtaleverk som til enhver tid gjelder.

  Mer informasjon, ta gjerne kontakt med enhetsleder for plan og forvaltning,

  Ylva Sneve, tlf 947 85 926.

  Søknadsfrist 3. april 2017

  Søknad

  Du søker på stillingen ved å fylle ut søknadsskjema. Skjema fylles ut elektronisk og overføres direkte til kommunens saksbehandler når du trykker på «send inn». Du kan søke på flere stillinger i samme skjema, kryss derfor av i boks for aktuell stilling. Deler av den videre saksbehandling skjer elektronisk, det er derfor viktig at søker fyller ut så fullstendig og relevant som mulig. Søkere som blir innkalt til intervju skal ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

  Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet må grunngis særskilt i søknaden. Kommunen kontakter deg dersom du ikke får innvilget ønske om unntak.