ruben 2

Laksvatn barnehage, 9042 Laksvatn er i samme lokaler som skolen (oppvekstsenter) og består av ei avdeling med 18 plasser.

Åpningstid: 07:00 - 17:00

Leder for enhet er Jan Einar Johnsen - telefon 77 72 87 12

Telefon barnehagen: 77 72 87 13