Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal bolig

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Helse og omsorg

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Målgruppe

Vanskeligstilte

Kriterier/vilkår

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Pris for tjenesten

Betalingssatser 2017

aaa

Lover og retningslinjer

___

Søknaden sendes til

Balsfjord kommune, 9050  STORSTEINNES

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Byggforvaltning
Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

Kontaktpersoner

Navn:Bård Pedersen
Tittel:ledende driftstekniker
Mobil:474 53 106
Epost:bard.pedersen@balsfjord.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig fra2008-09-12
Gyldig til2018-01-15