Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
elg

Forskrift om adgang til jakt etter elg i Balsfjord kommune.

Forskrift om adgang til jakt etter elg i Balsfjord.
Fastsatt av Balsfjord formannskap 25. april 2012 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.