Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentliggjøring av søkerens navn på søkerlisten.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å få sitt navn unntatt fra offentlighet i forbindelse med søknad på stilling i kommunen, ikke automatisk vil bli tatt til følge. I hht offentleglova § 25, er søkerlista et offentlig dokument, men det kan gjøres unntak for spesielle stillinger. I slike tilfeller gjelder det stillinger hvor det knytter seg særlig offentlig interesse. Søker som ber om å få sitt navn holdt hemmelig, skal gis beskjed dersom det ikke blir tatt til følge. Vedkommende kan da trekke sin søknad eller samtykke i offentliggjøringen.