Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Incestsenter

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og omsorg

Beskrivelse

Du kan ta direkte kontakt med et incestsenter. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Incestsenteret gir tilbud til voksne og ungdommer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn. Også foresatte og eventuelle partnere kan henvende seg til incestsenteret. Incestsenteret driver også forebyggende arbeid gjennom undervisning og informasjonsarbeid.

Tilbudet til incestsenteret omfatter bl.a.: 

  • Enesamtaler
  • Trening i å bygge relasjoner til andre mennesker  
  • Selvhjelpsgrupper der følelser bearbeides sammen med andre. Brukerne hjelper hverandre i prosessene – både med å komme ut av fastlåste mønstre og å ta ansvar for eget liv  

Nærmeste incestsenter er i Tromsø.

Målgruppe

  • Personer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep 
  • Foreldre og pårørende til barn som utsettes for overgrep

Partnere

Det gis statlig og kommunalt tilskudd til drift av incestsenteret. Incestsenter er ikke en del av kommunes ordinære virksomhet, men det er kommunen som søker om statstilskudd og godkjenner incestsenterets budsjett.

aaa

Lover og retningslinjer

Denne tjenesten er ikke lovpålagt.

Forskrifter

Statstilskudd til incestsentre

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Storsteinnes legekontor
Besøksadresse:Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES

Kontaktpersoner

Navn:Idar Lettrem
Tittel:Kommunelege 1
Telefon:77 72 21 44
Epost:idar.lettrem@balsfjord.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig fra2008-09-19
Gyldig til2019-01-15