Renovasjonsforskriften

Evt merknader sendes på epost: postmottak@balsfjord.kommune.no

Balsfjord kommune
rådhusgata 11
9050 Storsteinnes

Behandles i kommunestyret 25. april 2018.