Hjemmetjenesten Nordkjosbotn består av hjemmesykepleie,  Kløverlund alderspensjonat og eldreboliger.

Det ytes tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp og miljøarbeid.   Kløverlund og eldreboligene utgjør tilsammen 13 leiligheter.

Geografisk omfatter enheten Nordkjosbotn, Tamokdal, deler av Seljelvnes, Lakselvdal, Kila med grense Storfjord og til Sandbukt.

Leder for enheten er Bente Seljelv - telefon 77 72 22 42 / 905 03 160