English

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

rognebaer.png

Kriseberedskap

Handlingsplan for å forebygge barnefattigdom

Balsfjord kommune vil gjennom utarbeidelse av handlingsplanen ha fokus på barn og unges oppvekstsvilkår i kommunen, her med forebygging av fattigdom som hovedområde.

Det er kjent at et godt oppvekstmiljø handler om å utvikle fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter i
samsvar med barn og ungdoms behov. En god barne- og ungdomspolitikk må være basert på
kunnskap om deres behov, interesser og muligheter for utvikling. Gjennom forskning
frambringes kunnskap om hvordan samfunnsendringer påvirker barn og ungdoms oppvekstog
levekår.

Klikk på linken for å lese hele planen: handlingsplan-barnefattigdom.pdf

Tips en venn Tips en venn Skriv ut
Levert av CustomPublish AS