Det er kjent at et godt oppvekstmiljø handler om å utvikle fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter i
samsvar med barn og ungdoms behov. En god barne- og ungdomspolitikk må være basert på
kunnskap om deres behov, interesser og muligheter for utvikling. Gjennom forskning
frambringes kunnskap om hvordan samfunnsendringer påvirker barn og ungdoms oppvekstog
levekår.

Klikk på linken for å lese hele planen: handlingsplan-barnefattigdom.pdf