Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Diverse skoleinfo

Viser ikke ansikt

Personvern

Vær varsom med å publisere bilder, navn og andre opplysninger om barn og unge på internett. Tenk nøye gjennom behov og formål, og se også på ulempene publiseringen kan innebære.
Liten gutt på veien

Ta hensyn til de minste på skoleveien

Denne uken tar rundt 60 000 barn på seg skolesekken for første gang. Trygg Trafikk ber foreldrene og skolene samarbeide om en tryggest mulig skolevei.
I Troms har vi mer enn 2000 nye førsteklassinger.
begrepsunderv

Kommunal plan for begrepsundervisning

Et sentralt tema i K06 er fokuset på basisferdigheter som det å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, kunne lese og regne og tilegne seg digital kompetanse. Dette som en erkjennelse av at læring og tilegning av kunnskap, uansett fag, er nært knyttet til om man behersker nevnte grunnleggende ferdigheter eller ikke.