Felles telefon Ergo- og Fysioterapitjenesten: 77 72 21 14

Mestervik helsesenter, 9055 Meistervik

Kommuneergoterapeut Bente Larssen - 77 72 22 12 / 482 52 165

Balsfjord helsesenter, 9050 Storsteinnes

Sjeffysioterapeut Irene Skoglund - 77 72 21 54 / 957 91 484

Kommunefysioterapeut  Kenneth Jensen - 77 72 21 52 / 957 85 751

Kommunefysioterapeut Eli Kongshavn - 77 72 21 53 / 482 52 158

Åpningstider ved Helsesentrene

Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 15:20 (Vintertid)

Mandag til fredag fra kl. 08.00 – 15:00 (Sommertid)

Vår målsetting er

Gi et best mulig tilbud til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, ut fra de til enhver tid tilgjengelige ressurser. Det legges vekt på samarbeid med andre instanser.

Arbeidsoppgaver

-         Undersøkelse/vurdering

-         Behandling

-         Forebygging

-         Rehabilitering

-         Veiledning/undervisning

-         Formidling av hjelpemidler

-         Tilrettelegging av miljø

De kommunale terapeutene har hovedansvar for brukere med sammensatte behov, barn og brukere i institusjon, og har derfor lengre ventetid på kurativ beh. enn de privatpraktiserende fysioterapeutene.

Henvisning til ergo- og fysioterapi

Rekvisisjon fra lege er ikke nødvendig, men pasienter uten rekvisisjon må betale full takst. Våre samarbeidspartnere kan henvise pasienter til ergo-/ fysioterapi på eget skjema.

Saksbehandlingstid

Behov for behandling/oppfølging må meldes til tjenesten. Tjenesten fører venteliste. Kriterier for prioritering mellom de personene som settes opp i ventelisten er utarbeidet.  

Prioriteringsnøkkel ergoterapeut.pdf
Prioriteringsnøkkel fysioterapeut (00000002).pdf

Pris for tjenesten

Fysioterapeutene følger egne takster fastsatt i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

img  4301121  0001

 

Klage

Klage på ergo- og fysioterapitjenester rettes skriftlig til sjeffysioterapeut Irene Skoglund, Ergo- og fysioterapitjenesten,  9050 Storsteinnes,   tlf 77 72 21 54/957 91 484

 

 

 Samarbeidspartnere

Pårørende

Grupper av helsepersonell i kommunen og i spesialisthelsetjenesten

NAV (trygdekontor, hjelpemiddelsentral)

Hjelpemiddelfirmaer

Den kommunale vaktmestertjenesten

Pedagogisk personale

Universitetet i Tromsø, fysioterapeut- og ergoterapeututdanningen

Andre etter behov

Gjeldende lover og regelverk


Lov om helsetjenester i kommunene
Lov om helsepersonell
Pasientrettighetsloven
Forskrift om habillitering og rehabilitering

Forskrift om individuelle planer

Aktuelle linker

http://www.nav.no/

http://www.balsfjord.kommune.no/fysakfolkehelse.58759.no.html

http://www.fysio.no

www.netf.no